top of page
Resepsjonen i lokalene til Pareto Wealth Managemet med utskt over Oslofjordenl.
Blå gradering.

Velkommen til
Pareto Wealth Management

Vi tilbyr investeringsrådgivning og kapitalforvaltning for formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. 

Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Her kan du bli bedre kjent med oss og de investeringsløsningene vi tilbyr våre kunder.

Innsiden av et møterom i Pareto Wealth Management sine kontorlokaler i Oslo, med utsikt over Oslofjorden.
Beige gradering.

Rådgivning og forvaltning

Ulike behov krever ulike løsninger. ​Pareto Wealth Management tilbyr derfor individuelt tilpasset rådgivning og investeringsløsninger som på beste vis ivaretar den enkelte investors behov.

Forvaltning

​Pareto Wealth Managements kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. 

​Blant våre kunder er noen av Norges rikeste familier, investeringsselskaper, institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Å forvalte penger på forstandig vis krever både kompetanse, erfaring og tålmodighet. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Tett dialog med våre kunder er essensielt for å finne de beste løsningene og skape god avkastning. Dette vil du nyte godt av som kunde i Pareto Wealth Management.

Investeringsløsninger

​Pareto Wealth Management tilbyr et omfattende investeringsunivers.

​Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Investeringsløsningene er tuftet på Pareto Wealth Managements  investeringsfilosofi der riktig fordeling mellom aktivaklassene, god diversifisering og at midlene forvaltes av spesialister innen hvert marked står sentralt. Felles for alle fondsforvalterne vi benytter er at de har et sterkt merkenavn, et godt renomme og en dokumentert evne til å skape meravkastning under skiftende markedsforhold.

Investeringsrådgivning

​For å kunne skreddersy porteføljer til den enkelte investor tilbys våre investeringsløsninger på ulike investeringsplattformer. 

​For kunder som aktivt ønsker å ta del i investeringsbeslutningene vil investeringsrådgivning trolig være den beste samarbeidsformen. For kunder som ønsker å overlate det daglige arbeidet og de løpende investeringsbeslutningene til våre profesjonelle forvaltere vil det være naturlig å inngå en avtale om aktiv forvaltning.

Pareto-bygget i Oslo der Pareto Wealth Management AS har sitt hovedkontor.
Blå gradering.

Om oss

Pareto Wealth Management AS er et norskregistrert verdipapirforetak og en del av Paretogruppen – Norges største uavhengige investeringsbank. 

Inngangspartiet til Pareto-bygget fra Dronning Mauds gate 3 i Oslo.

Vår kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning rettet mot formuende privatpersoner og institusjonelle investorer. Investeringsrådgivning og kapitalforvaltning i Pareto Wealth Management handler om å hjelpe hver enkelt av våre kunder å få god avkastning på sine investeringer.

 

For å oppnå dette tilbyr Pareto Wealth Management et omfattende investeringsunivers. Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister.

 

Pareto har over flere tiår opparbeidet seg en unik posisjon i det norske finansmarkedet. Som kunde av Pareto Wealth Management vil du dra nytte av den betydelige rådgivnings- og forvaltningskompetansen i Paretogruppen. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde eller bli bedre kjent med oss og de løsningene vi tilbyr våre investorer.

bottom of page