top of page
Skrått nærbilde av fasaden til Pareto-bygget i Oslo.
Blå gradering.

Honorarmodell

Denne siden gir oversikt over de ulike trinnene i vår honorarmodell.

1-5 MNOK

1,35%

1,00%

5-10 MNOK

1,25%

1,00%

10-25 MNOK

0,95%

0,50%

25-50 MNOK

0,85%

0,25%

50-100 MNOK

0,75%

Etter avtale

100-200 MNOK

0,65%

Etter avtale

200-300 MNOK

0,50%

Etter avtale

300-500 MNOK

0,40%

Etter avtale

Over 500 MNOK

0,30%

Etter avtale

Implementeringshonorar

Rådgivningshonorar

Kapital

Vår honorarmodell 

Honorarmodellen består av et implementeringshonorar og et rådgivningshonorar.

Implementeringshonoraret omfatter innledende møter med blant annet kartlegging av investeringsmål, risikovilje og likviditetsbehov, samt utarbeidelse av investeringsforslag og etablering av portefølje.

Årlig rådgivningshonorar dekker blant annet aktiv oppfølging fra dedikert investeringsrådgiver, tilgang til Pareto Wealth Management sine investeringsspesialister, fagseminarer og øvrige investorarrangementer, handel og oppgjør av verdipapirer  samt web-rapportering med daglig oppdatert beholdning og verdiutvikling.

Rådgivning

Implementering

bottom of page