top of page
Beige gradering.

Rådgivning og forvaltning

Ulike behov krever ulike løsninger. ​Pareto Wealth Management tilbyr derfor individuelt tilpasset rådgivning og investeringsløsninger som på beste vis ivaretar den enkelte investors behov.

Forvaltning

​Pareto Wealth Managements kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. 

​Blant våre kunder er noen av Norges rikeste familier, investeringsselskaper, institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Å forvalte penger på forstandig vis krever både kompetanse, erfaring og tålmodighet. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Tett dialog med våre kunder er essensielt for å finne de beste løsningene og skape god avkastning. Dette vil du nyte godt av som kunde i Pareto Wealth Management.

Investeringsløsninger

​Pareto Wealth Management tilbyr et omfattende investeringsunivers.

​Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Investeringsløsningene er tuftet på Pareto Wealth Managements  investeringsfilosofi der riktig fordeling mellom aktivaklassene, god diversifisering og at midlene forvaltes av spesialister innen hvert marked står sentralt. Felles for alle fondsforvalterne vi benytter er at de har et sterkt merkenavn, et godt renomme og en dokumentert evne til å skape meravkastning under skiftende markedsforhold.

Investeringsrådgivning

​For å kunne skreddersy porteføljer til den enkelte investor tilbys våre investeringsløsninger på ulike investeringsplattformer. 

​For kunder som aktivt ønsker å ta del i investeringsbeslutningene vil investeringsrådgivning trolig være den beste samarbeidsformen. For kunder som ønsker å overlate det daglige arbeidet og de løpende investeringsbeslutningene til våre profesjonelle forvaltere vil det være naturlig å inngå en avtale om aktiv forvaltning.

Investeringsløsninger

Pareto Wealth Management tilbyr et omfattende investeringsunivers.

Våre kunder har tilgang til fond og investeringsløsninger fra verdensledende kapitalforvaltere og nordiske investeringsspesialister. Investeringsløsningene er tuftet på Pareto Wealth Managements  investeringsfilosofi der riktig fordeling mellom aktivaklassene, god diversifisering og at midlene forvaltes av spesialister innen hvert marked står sentralt. Felles for alle fondsforvalterne vi benytter er at de har et sterkt merkenavn, et godt renomme og en dokumentert evne til å skape meravkastning under skiftende markedsforhold.

Forvaltning

Pareto Wealth Managements kjernevirksomhet er investeringsrådgivning og kapitalforvaltning. 

Blant våre kunder er noen av Norges rikeste familier, investeringsselskaper, institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Å forvalte penger på forstandig vis krever både kompetanse, erfaring og tålmodighet. Pareto har over flere tiår bygd en sterk posisjon som rådgiver og forvalter i det norske finansmarkedet. Tett dialog med våre kunder er essensielt for å finne de beste løsningene og skape god avkastning. Dette vil du nyte godt av som kunde i Pareto Wealth Management.

Investeringsrådgivning

Investeringsløsningene tilbys på ulike investeringsplattformer for å kunne skreddersy porteføljer til den enkelte investor.

For kunder som aktivt ønsker å ta del i investeringsbeslutningene vil investeringsrådgivning trolig være den beste samarbeidsformen. For kunder som ønsker å overlate det daglige arbeidet og de løpende investeringsbeslutningene til våre profesjonelle forvaltere vil det være naturlig å inngå en avtale om aktiv forvaltning.

bottom of page